خرید بذر

خرید انواع بذر

20

تخصصی

460

بذر سبزیجات

135

بذر گل

خرید بذر سبزیجات و انواع بذر گل

خرید بذر

خرید بذر از فروشگاه سبزآفرین و کاشت و پرورش آن در گلدان یا باغچه بسیار لذت بخش است. زیرا بهترین بذر با کیفیت عالی و هرآنچه نیاز است از کاشت و نگهداری بذر را در اختیار دارید. ضمن اینکه سبزآفرین بصورت تخصصی انواع بستر کشت ( خاک ) سبزیجات و انواع گل ها را تولید می‌کند.