میان من و تو رازی نیست. می خواهیم با همدیگر تلاش کنیم.​

درخواست نمایندگی

با توجه به شرایط خود یکی از راهکار های نمایندگی مجموعه سبزآفرین را انتخاب کنید.

ویژگی های سبزآفرین برای همراهی در ایجاد کسب و کار شما:

مزایا مناسب برای همکاری در تمام سطوح
فرآیند تسهیل شده برای خرید و فروش و پرداخت
کیفیت مواد اولیه و تولید با کیفیت
ریسک کم زیرا بازار هدف و فرآیند فروش و قیمت گذاری مشخص شده

فایل بالا را دانلود کنید پس مطالعه فرم درخواست اولیه را پر کنید یا با ما تماس بگیرید. 

فرم درخواست انواع نمایندگی سبزآفرین