خاک مناسب پتوس

خاک مناسب برای گیاهان پوتوس باید دارای زهکشی خوب، غنی از مواد مغذی و کمی اسیدی با pH بین 6 تا 7 باشد. خاک گلدان حاوی مواد آلی مانند کمپوست، نارگیل و پیت ماس می تواند به بهبود ساختار خاک، حفظ رطوبت و محتوای مواد مغذی کمک کند. به دنبال خاک گلدانی باشید که PH متعادل باشد یا بتوان آن را برای رسیدن به سطح pH مناسب تنظیم کرد. علائمی که نشان می دهد گیاه پوتوس شما ممکن است نیاز به گلدان مجدد داشته باشد شامل رشد ریشه ها از سوراخ های زهکشی، توقف رشد یا زرد شدن برگ ها، آبیاری بیشتر از حد معمول، فشرده شدن خاک گلدان و مشکل در خارج کردن گیاه از گلدان است. هنگام گلدان مجدد، گلدانی را انتخاب کنید که یک سایز بزرگتر از گلدان فعلی باشد و از خاک تازه گلدان استفاده کنید.

ادامه مطلب